Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular 2018-01-04T02:02:11+03:00
Trafik sigortamın yürürlükte olduğunu nasıl öğrenirim? 2018-01-04T01:25:32+03:00

Sigorta poliçenizin var olup olmadığını ve son durumunu öğrenmek için sigorta bilgi ve gözetim merkezinin www.sbm.org.tr/tr/OnlineIslemler/sayfalar/trafikpolicesorgula.aspx linkinden trafik poliçesi sorgulama yaparak öğrenebilirsiniz.İsterseniz Sigortakolik vasıtasıyla bilgilenmek için bize de ulaşabilirsiniz.

Trafik sigortasının teminatları nelerdir? 2018-01-04T01:22:38+03:00

Trafik sigortası teminatları üç grupta toplanır.

Maddi Hasarlar; araç başına ve kaza başına olmak üzere limitlendirilir. İkincisi Sakatlanma ve ölüm ile üçüncüsü Sağlık gideri ise kişi başına ve kaza başına olmak üzere limitlendirilir.Trafik sigortası genel şartlarını okuyarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Nedir bu Trafik sigortası? 2018-01-04T01:22:05+03:00

Trafik sigortası,aracınız işletilme halindeyken halindeyken 3.şahıslara verebileceğiniz zararları temin eden bir sorumluluk sigortası türüdür. Başkalarına vereceğiniz zararlar söz konusu olduğu için zorunlu tutulmuş bir sigorta poliçesidir. Olabilecek bir kaza durumunda poliçe üzerinde yazılı teminatlarla ve belirtilen limitlerle üçüncü şahıslara kusurunuz oranında zararlarını öder. Trafik sigortası; zarar verdiğiniz kişilerin, oluşan maddi zararlarını karşılar. Ayrıca kaza sonucu oluşan tedavi masraflarını, Sosyal Güvenlik Kurumunun ödemekle yükümlü olduğu kısmın üstünde oluşan maliyeti ve sakat kalması ya da vefat etmesi durumunda kişinin kendisine veya kanuni varislerine ödeme yapar. Tazminat hesabı sakat kalan yada vefat eden kişinin yaşına ve gelirine göre hesaplanır. Ayrıca poliçedeki limitlerle sınırlandırılır.

Trafik sigortası Tedavi masraflarını nasıl öder? 2018-01-04T01:21:29+03:00

Aracınızın,sizin kusuruz sonucu meydana getirdiği kaza durumunda oluşan bedensel hasarları trafik sigortası teminatlar ve limitler dahilinde karşılar. Trafik sigortası dahilinde olan karşı tarafın tedavi masrafları, 25.02.2011 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaktadır. Kazadan sonra bedenen zarar gören kişiye gitmiş olduğu hastanede trafik kazası olarak girişi yapılır. Kişinin genel sağlık sigortası olmasa bile, belli prosedür ile SGK’ya dosya açtırılır. Ödeme SGK limitleri ile tıbbi malzeme ve ilaç masrafları dahil olarak hastaneye yapılır.

Trafik sigortası fiyatları neden sigorta şirketlerine göre fark ediyor? 2018-01-04T01:20:50+03:00

Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliği gereği sigorta şirketleri trafik sigortası primlerini serbest olarak Nisan 2017 deki düzenlemeyle belirtilmiş tavan fiyatları aşmadan belirleyebilmektedir. Sigortakolik avantajları ile sizi en uygun trafik sigortası fiyatlarına ulaştırmamız için bizi arayın veya teklif isteyin sizi de bir Sigortakolik yapalım.

Trafik sigortası primleri neden araç sınıfına göre farklıdır? 2018-01-04T01:20:04+03:00

Her aracın kullanış sınıfına göre, hasar risk oranı farklıdır. Bir taksi özel otoya göre daha fazla trafikte hareket halindedir. Bir kamyonun trafikteki kaza yapma ve zarar verme riski fazladır. Bu durumlar cins bazında hasar/prim oranlarının farklı olmasına sebep olur ve farklı primler oluşur.

Trafik sigortası manevi tazminat taleplerini karşılar mı? 2018-01-04T01:19:25+03:00

Aracınızın karışmış olduğu kazada kusurunuz varsa, üçüncü şahıslar maddi ve bedeni zararların haricinde manevi tazminat talepleri de olabilir.

Zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarında, manevi tazminat taleplerinin teminat dışı olduğu belirtilmiştir. Bu sebeple kasko sigortanız olmalı ve kasko sigortası içerisindeki trafik sigortanızın limitinin yetersiz kalmasıyla devreye giren ihtiyari mali sorumluluk sigortanızın olması gerekir. Fakat manevi tazminat bu teminata ek olarak ilave edilir. Bu yüzden kasko poliçenizin teminatlarının tam olması için uzman bir aracıya poliçe yaptırmanız ve poliçenizi okumanız şarttır. Lütfen kasko poliçeniz varsa manevi tazminat teminatının dahil olup olmadığını kontrol edin. Sigortakolik olarak size tam teminatlı teklifler sunmamız ve sizi bir sigortakolik yapmamız için bizi arayın veya sitemizden teklif alın.

Aracın kayıtlı olduğu şehir plakası ve adres trafik sigorta poliçesi primini etkiliyor mu? 2018-01-04T01:18:47+03:00

Evet. Aracın şehir plakası ve sigortalının adresi trafik sigortası prim tespitine etken faktörlerdendir ve trafik poliçesi primlerini değiştirir.

Trafik sigorta poliçemdeki hasarsızlık poliçemi ne kadar etkiler? 2018-01-04T01:18:10+03:00

Trafik sigortası prim hesabında primi hasar durumuna göre etkileyen 7 basamak vardır. Standart ilk giriş basamağı 4.Basamaktır. Hasarsızlık basamağı yukarı çıkartır. 5.Basamak %15, 6.Basamak %30, 7.basamak ise %45 indirim sağlar.

Trafik sigorta poliçemden hasar alınırsa poliçemi ne kadar etkiler? 2018-01-04T01:17:33+03:00

Trafik sigortası prim hesabında primi hasar durumuna göre etkileyen 7 basamak vardır. Standart ilk giriş basamağı 4.Basamaktır. Hasarlılık durumu basamağı düşürür. 3.Basamak %50, 2.Basamak %100,  1.basamak ise %150 poliçe primini arttırır.

Hasar veya hasarsızlık durumunda trafik sigortasına uygulanan prim indirimi ya da prim artırımı aracı mı yoksa araç sahibini mi takip eder? 2018-01-04T01:13:25+03:00

Trafik sigortasında,  sigortalı durumunda olan araç sahibidir. Aracı başkası  kullansa da hukuki olarak araç sahibi de sorumludur. Aracın karışmış olduğu kazadan dolayı indirim kademesi veya arttırım kademesi aracı sattığında, araç sahibinin üzerinde kalır. Yeni aldığı araca trafik sigortası yaptırırken eski aracındaki kademe uygulanır. Satılan araca yapılacak trafik poliçesi ise yeni sahibinin kademe durumuna göre yapılır.

Römork Yarı römork Veya aracın çektiği başka bir aracın sebep olduğu kazalarda karşı tarafta oluşan zarar çeken aracın trafik sigorta poliçesi ile ödenir mi ? 2018-01-04T01:12:41+03:00

Evet. İşleten çeken araçta olduğu için ödenir. Fakat çekilen araçlarda insan taşınıyorsa, çekici araçtan  ek bir sorumluluk sigortası istenmektedir.

Meydana gelen kaza sebebiyle tarafıma dava açılırsa dava masraflarını trafik poliçem karşılar mı ? 2018-01-04T01:27:56+03:00

Dava trafik sigorta poliçesinin kapsamındaki teminatlardan dolayı açılmışsa dava giderleri ve avukat masrafları trafik poliçesi limitleri dahilinde karşılanır. Durumun sigorta şirketine bildirilmesi gereklidir.

Kaza meydana geldikten sonra kusursuz taraf kayıplarını kusurlu sigortalı veya sigorta şirketine ne zamana kadar bildirilmelidir? 2018-01-04T01:11:39+03:00

Trafik kazası meydana geldikten sonra, kaybı oluşan hak sahibi karşı taraf, olay tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde sigorta şirketine bildirmek durumundadır. Her şart altında kaza tarihinden itibaren 10 yıl süre dolduğunda tüm hakları tüm hakları sona erer.

Trafik poliçemin iptalini yaptırabilir miyim? 2018-01-04T01:10:37+03:00

Trafik sigortası zorunlu bir sigortadır.Her yıl yenilenmesi de zorunludur.Trafik sigorta poliçenizin iptali aracınızı sattığınız günden 15 gün sonrası ile gerçekleşebilir. Bunun haricinde bir iptal söz konusu ise zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarını inceleyebilirsiniz. Sigorta şirketinizden veya Sigortakolik ile arama veya whatsapp yardımıyla iletişim kurarak bizden bilgi alabilirsiniz.

Kasko sigortam yok, Trafik sigortası oluşan hasarını karşılar mı ? 2018-01-04T01:11:00+03:00

Trafik sigortası sorumluluk sigortaları türünde bir sigorta poliçesi olup, sadece araç sahibi ya da sorumlu olduğu kişilerin,olaydaki kusuru nispetinde karşı tarafa yani 3.şahıslara verilen zararı karşılar.Hiçbir şekilde kendi hasarınızı karşılamaz.Fakat Sigortakolik güvencesi ile artılı trafik sigortası paketlerinden birini seçerek, Limitinizi arttırabilir, asistans hizmetlerinden faydalanabilir, vb aracınızı koruyucu paketlere sahip olabilirsiniz.

Araç satış görürse, poliçe yeni sahibi içinde geçerli olur mu ? 2018-01-04T01:08:52+03:00

Araç satıldığında, satış tarihinin 15 gün sonrası itibariyle fesih olmuş olur.Satış tarihinden itibaren yeni sahibine trafik sigorta yaptırması için süre tanımak adına,

Eski poliçe sadece 15 gün hasar durumunda tazminat öder. Fakat bu süre zarfında yeni sahibi araca sigorta yaptırmak zorundadır.

Sigorta şirketleri, trafik sigortası teminatına giren bir olaydan dolayı zarar görene ödedikleri tazminatı sigortalısından geri ister mi (Rucu eder mi)? 2018-01-01T15:01:10+03:00

Sigorta şirketleri aşağıda belirtilen hallerde, zarar gören kişilere ödemiş oldukları tazminatı, sigortalıdan talep edebilirler;

1-Olay sigortalının veya sorumlu olduğu kişilerin, kasti hareketi veya ağır kusuru sonucunda meydana gelmişse.
2-Arac ehliyetsiz,Ehliyetine el konulmuş, yani ilgili mevzuatlarla araç kullanmaya yetkisi olmayan kiçilerce kullanılıyorsa.
3-Sürücü Alkollü veya Uyusturucu kullanmışsa.
4-Araç ruhsatında yazılı yolcu sayısından fazla yolcu taşınıyor,İstiap haddinden fazla yük taşınıyorsa,patlayıcı,parlayıcı ve tehlikeli
Madde taşıma ruhsatı olmayan araçlarda, bu maddeler sebebiyle olay meydana geldiyse.
5-Olay aracın çalınması yada gasp edilmesi sebebiyle meydana gelmiş ise,aracın çalınma yada gasp edilmesinde sigortalının
veya sorumlu olduğu kişilerin Kusuru olduğunun tespit edilmesi durumunda.
6-Sigortalının veya sorumlu olduğu kişilerin,Bedeni hasar oluşursa tedavi için hastaneye gitmek, can güvenliği gibi zorunlu haller dışında, olay yerini
terk etmesi yada Alkol roporu,kaza tutanağı,kazanın oluşunu gösterecek belgeleri düzenlemeye aykırı davranması.

Kasko Sigortası Hangi Durumları Karşılamaz? 2018-01-04T01:47:26+03:00
Kasko sigortası, arabanızla hırsızlık, kaza, terör, yangın vb. durumların yaşanmasından doğabilecek zararların finansal olarak sigorta şirketi tarafından karşılanmasını sağlamaktadır. Bir bakıma karayolunda ya da otoyolda aracınız bir şekilde zarar gördüyse kasko sigortanız sizi güvence altına alacaktır. Bu bakımdan kasko fiyatları her sigorta şirketine göre değişiklik gösterdiği de belirtilmelidir.
Kasko sigortası bir kazaya uğrama şartı arandığı gibi kazanın nasıl geliştiği de önem taşımaktadır. Eğer sürücü kasıtlı bir şekilde kazaya neden olduğu tespit edilirse ortaya çıkan hasar kasko sigortası karşılamayacaktır. Ayrıca alkollü araç kullanırsanız ya da ehliyetiniz olmadığı durumlarda da hasarı sigorta karşılamaz. Alkollü ve ehliyetsiz trafiğe çıkmak zaten trafik kurallarına aykırı olduğu için sizi zor duruma düşürecek durumlarla karşılaşmamak için dikkat edilmelidir.
Trafikte seyir halindeyken önünüzde bir araç aniden durdurduğunda eğer bir kaza meydana gelirse zorunlu trafik sigortası karşı tarafın hasarını öderken yaptırmış olduğunuz kasko sigortası da sizin hasarınızı karşılayacaktır. Kısacası kasko sigortasının geçerli olabilmesi için kazanın nasıl meydana geldiği araştırılarak kusur saptaması yapılır.
Araç motorunun arızalanması durumunda kasko zararı karşılar mı! 2018-01-04T01:45:58+03:00

Kasko sigortasından yararlanmak için araçta meydana gelen herhangi bir hasarda öncelikle hasarı meydana getiren nedenlere bakılmaktadır.

Motor yanması, sigorta kapsamına girmeyen ve ek teminatlar arasına alınamayan yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma ve bakımsızlık nedeniyle meydana gelmiş ise kasko sigortası bu zararı karşılamayacaktır.

Aracın bakımının ihmal edilmemesi, oluşabilecek zararları önceden engellemek açısından çok önemlidir.

Motor bozulmasına yol açan olan durumlar ne olabilir?

Motor yanmalarının ana nedeni araç bakımının aksatılması ve motorun yağsız kalması olarak görülmektedir.

Araç sahibinin sorumluluğu altında ve tamamen öngörülebilir bir zarar olan bu tip bir motor yanması, kasko sigortası teminatları dışında kalmaktadır.

Ayrıca motor yanması durumlarında sigorta kapsamına giren bir olaydan doğmadıkça ve böyle bir olayla sonuçlanmadıkça aracın mekanik, elektrik ve elektronik donanımında meydana gelen her türlü arızalar nedeniyle gerçekleşen zarar, yine kasko sigortası teminatları dahilinde değildir.

Bunlar dışında motor yanması, sigorta poliçesinde belirtilen durumlardan birinin gerçekleşmesine bağlı olarak meydana gelmiş ise, kasko sigortası zararı karşılamaktadır.

Başka bir araç ile çarpışma veya sürücünün iradesi dışında oluşan diğer zararlara bağlı olarak hasar gören araç motoru sigorta kapsamında yer almaktadır.

Kasko sigortası yaptırırken dikkat edilmesi gereken en önemli konu ihtiyacınıza uygun doğru teminatların seçilmesidir.

Kasko sigortası çarpma, çarpılma, yanma ve çalınma ana teminatlarını içerir.

Kasko sigortasının kapsamı genel olarak aşağıda verilmektedir.

Genel olarak diyoruz çünkü poliçeden poliçeye fiyat farklılıklarına göre bazı riskler devre dışında kalabilmektedir.

Enflasyon teminatı

Olası bir hasarda sigortalı aracın değerinin enflasyona karşı korunmasını sağlar.

Deprem ve yanardağ püskürmesi teminatı

Deprem ve yanardağ püskürmesi sonucu sigortalı araçta oluşabilecek hasarlar teminat altına alınır.

Terör teminatı

Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ile bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda oluşabilecek zararlar güvence altına alınır.

Sel ve su baskını teminatı

Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar bu teminat kapsamında ödenir. Son yaşadığımız sel felaketinde mağdur duruma düşen kaskolu araç sahiplerinin poliçelerinde bu teminatın olmaması halinde oluşan zararları sigorta şirketince maalesef karşılanmamaktadır. Bu nedenle bu güvencenin alınması çok önemlidir.

Ferdi kaza teminatı

Çok küçük bir prim ile vefat ve kalıcı sakatlığa karşı araçta bulunan şoför ve yolcuları güvence altına alır.

Bir kaza sonucunda araçta bulunanların vefat etmeleri halinde kanuni varislerine, kalıcı sakat kalmaları halinde ise kendilerine poliçede yazılı limitlerle tazminat ödenir.

Ferdi kaza deprem teminatı

Deprem sonucu araçta bulunan yolcuların vefat etmeleri durumunda kanuni varislerine, kalıcı sakat kalmaları durumunda kendilerine tazminat ödenir.

İhtiyari mali mesuliyet teminatı

Sigortalı aracın sahibine düşen hukuki sorumluluk karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası (trafik sigortası) limitlerini aşıyorsa yani bir kaza durumunda 3. şahıslara verilebilecek zararlar zorunlu trafik sigortası limitlerini aşıyorsa bunun üzerinde kalan kısım için poliçede yazılı limitler dahilinde ilave güvence sağlar.

Hukuksal yardım teminatı

Bir kaza sonucu araca bağlı veya sürücüden kaynaklanan uyuşmazlıklardan doğan hukuki giderleri karşılar.

Limitler dahilinde bütün işlemlerin masraflarını ve sürücünün geçici olarak serbest bırakılabilmesi için kefalet ücretini borç olarak öder.

Eskime payı düşmeme teminatı

Aracın hasar sebebiyle tamir edilmesi sırasında değiştirilen hasarlı parçalarının yerine yenilerinin sigortalı tarafından herhangi bir ek prim ödenmeden takılmasını sağlar.

Teminat alınmaz ise aracın yaşı ile orantılı olarak hasar tazminatından kesinti yapılır.

Kullanım kaybı teminatı

Aracın bir hasar sonucu kullanılamadığı hallerde şehir içi taksi ve kiralık araç gibi ulaşım giderleri limitler dahilinde karşılanır.

Yardım hizmet paketi teminatı

Elektrik arızası, mekanik arıza, yangın, hırsızlık veya kaza sonucu sigortalı aracın hareket edememesi ile araç ve içindeki tüm yolcuların kaza sonucu gerekli yardım hizmetlerini alabilmeleri bu güvence ile mümkündür.

Hasar ikame teminatı

Aracın bir zarara uğraması sonucunda ödenen hasar tutarı kadar sigorta bedeli düşer ve sigorta eksik bedel üzerinden devam eder.

Örneğin, 20.000 TL üzerinden sigortalı aracınızın 3.000 TL hasarı olduğunda poliçe 17.000 TL bedel üzerinden devam edecektir.

Poliçenin aracın eski değeri üzerinden devam edebilmesi için hasar ikame zeylinin yapılması gerekmektedir.

Bu teminatın alınması halinde zeyil yaptırmak gerekmez ve hasar durumunda sigorta bedeli tazminat bedeli kadar azalmaz.

Alevsiz yangın teminatı

Sigortalı araçta sigara ve benzeri maddelerin koltuk ile döşeme gibi araç içindeki ekipmana teması meydana geldiğinde yangın dışında oluşan zararlar bu güvence kapsamında karşılanır.

Kilit sistemi teminatı

Araç anahtarının poliçede belirtilen haller sonucunda ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması, çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelecek ziya ve hasarları ile kaybolan ve çalınan anahtarlar dolayısıyla aracın kilit mekanizmasının değiştirilmesi masrafları bu teminatla güvence altına alınır.

Yurtdışı teminatı

Sigortalı aracın yurt dışında poliçe kapsamı dahilinde meydana gelen zararları bu güvence ile karşılanır.

Full Kasko Neleri Kapsar 2018-01-04T01:28:48+03:00

Genişletilmiş kasko çarpma, çarpılma, hırsızlık, yanma gibi temel kasko sigortası hasarlarını karşılar. Bu teminatlara ek olarak araç sahibi ihtiyacı dahilinde teminat eklemeleri yapabilir. Ek teminatlar arasında; doğal afetler, toplumsal hareketler ve terör olayları sonucunda meydana gelen hasarlar da vardır. Aracın aldığı zararı karşılamakla beraber aynı zamanda araç içinde bulunan özel eşya ve aksesuarları da kasko dahilindedir. Herhangi bir kaza anında araçta bulunan üçüncü şahısların aldığı hasarların bedelini de karşılar. Trafik sigorta limitlerinin yeterli gelmediği durumlarda artan finansal sorumluluğu alır. Ayrıca yol yardım hizmetini de kapsar.

Genişletilmiş Kasko Sigortası Kapsamı

  • Aracına genişletilmiş kasko sigortası yaptıran araç sürücülerinin araçları karayolunda veya demiryolunda, motorlu ya da motorsuz taşıtlarla yaptığı kazalarda kasko kapsamına girer.
  • Hareket halinde ya da durağan halde, araç sahibinin veya araç sahibi dışında ikinci kişilerin ya da cisimlerin çarpması sonucu oluşabilecek hasarlar kapsama alanındadır.
  • İkinci ya da üçüncü kişilerin bilerek verdiği hasarlar ya da fiili ehliyeti bulunmayan kişilerin sebep olduğu hasarlar genişletilmiş kasko alanı içindedir.
  • Genişletilmiş kasko sigortasına sahip aracın yanması
  • Sigortalı aracın çalınması ya da parçalara ayrılması

Genel Kasko Teminatları

  • Çarpma ve çarpılma
  • Hırsızlık
  • Yangın
  • Üçüncü kişilerin verdiği zarar
Hasarsızlık İndirimi Nedir? 2018-01-01T15:03:51+03:00

Hasarsızlık indirimi, sigortalılarımızın en çok üzerinde durduğu konulardan birisidir.Hasarsızlık indirimi kasko poliçenizin primini % 65’e varan oranlarda azaltan önemli bir indirimdir ve sizin tasarruf etmenizi sağlar. Kasko alırken hasarsızlık indirimini etkileyen halleri göz önünde bulundurmalısınız.

Neden Konut Sigortası? 2018-01-04T01:52:53+03:00

Evinizi ve eşyalarınızı; yangından hırsızlığa, depremden sel ve su baskınına kadar koruyan, komşularımıza karşı sorumluluklarımızı teminat altına alan, kısacası evinizi ve evinizin içinde sizin için önemli olan tüm değerlerinizi güvence altına alan Konut Sigortalarıdır.

Kimler Konut Sigortası yaptırabilir? 2018-01-04T01:52:09+03:00

İster kiracı, ister ev sahibi olalım evinizdeki değerlerin, poliçenizde yer alan bir tehlikenin etkisiyle zarar görmesi veya kaybedilmesi durumunda yerine konması için harcanacak maliyetin çok daha azı ile onları size geri kazandıracak tek şey evinizin sigortalı olmasıdır.

Evinizi veya işyerinizi sigorta ettirirken nelere dikkat etmelisiniz? 2018-01-04T01:51:38+03:00

Evinizi sigorta ettirirken, sigortacılıkta kullanılan “bina değeri” teriminin evinizin tamamıyla yeniden inşası halinde oluşacak maliyeti kastettiğidir. Yapı tipine göre bu maliyetler yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Bina maliyetini beyan ederken bu hususu göz önünde bulundurmak gerekir.
Bu tarz sigortalarda, sigorta bedeli çok yüksek olmadığı sürece, evinizde teftiş yapılmaz. Sigorta bedeli olarak beyan ettiğiniz rakam kullanılır. Ancak, hasar anında hasar gören malın görülmesi, çalınma veya benzeri bir diğer sebepten, mümkün olmuyor ise görevli eksperler malın faturası gibi v.b. belge veya metotlara başvurabilir.

Antika, tablo, koleksiyon, değerli halı gibi özelliği olan varlıklar sigorta teminatına dahil edilebilir mi? 2018-01-04T01:50:58+03:00

Ancak sigorta bedelleri poliçede ayrı ayrı belirtilmek kaydı ile ve ek sözleşme ile bu teminata alınabilir.

Sigortalı malın mülkiyeti değiştiğinde, yangın poliçesinin durumu ne olur? 2018-01-04T01:50:18+03:00

Poliçenin tüm hak ve borçları, yeni sahibine intikal eder. Ancak 15 gün içerisinde sigortacıya durumun bildirilmesi gerekir; aksi takdirde sigortacının herhangi bir sorumluluğu olmaz. Yine de sigortacı veya yeni hak sahibi, sigortanın varlığını öğrendikten itibaren 8 gün içerisinde poliçenin iptalini isteyebilirler.

Sigortalının ölümü halinde, yangın poliçesinin durumu ne olur? 2018-01-04T01:49:36+03:00

Poliçenin tüm hak ve menfaatleri, yeni hak sahiplerine devrolur.

Sigorta şirketi eksper raporu haricinde ödeme yapabilir mi? 2018-01-04T01:48:58+03:00

Eksper raporları tazminat tutarının hesabında yol gösterici belgelerdir, bağlayıcılığı yoktur. Tazminat tutarı konusunda sigortalı ile sigorta şirketi arasındaki anlaşmazlıklarda bağlayıcı karar verme yetkisi mahkemelerin veya sigorta şirketinin üye olması durumunda Sigorta Tahkim Komisyonunundur.

Yangın sigorta poliçesinde prim nasıl tespit edilir? Her şirket farklı fiyat verebilir mi? 2018-01-04T01:48:23+03:00

Yangın sigortalarına prim tutarı sigorta şirketlerince serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde serbestçe belirlenmektedir. Ev yangın ve yangın ek teminatları ile güvence altına alan poliçelerde prim tutarı sigorta şirketlerinin fiyatlandırma politikalarına ve satın alınan teminatların kapsamına bağlı olarak şirketten şirkete değişebilir.

Bekleme Süresi Nedir? 2018-01-04T01:54:32+03:00

Sağlık Sigortası poliçelerinde sektör genelinde kimi hastalıklara ait yatışlara bekleme süresi uygulanmaktadır. 12 aylık bekleme süresinin sonunda poliçenizi yenilemeniz halinde ilgili hastalıklara ilişkin yatışlar poliçe şartları ve teminat limitleriniz dahilinde karşılanmaktadır.

Ayakta Tedavi Teminatı Hangi Sağlık Harcamalarını İçerir? 2018-01-04T01:53:57+03:00

Ayakta tedavi teminatı doktor muayene, ilaç, görüntüleme ve tanı yöntemleri, ileri tanı yöntemleri, fizik tedavi, 0-6 yaş çocukluk aşıları, gebelik ve doğum giderlerinin ayakta tedavi giderleri teminatlarını içerir.

Deprem, Ferdi Kaza sigortasına dahil midir? 2018-01-04T01:55:42+03:00

Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması halleri, sigortadan hariçtir. Ancak ek sözleşme ile teminat kapsamına alınabilir.

Ferdi Kaza sigorta bedeli nasıl belirlenir? 2018-01-04T01:55:06+03:00

Feri kaza sigorta bedeli, sigortalının yaş ve meslek gibi özellikleri göz önünde tutularak belli esaslar dahilinde belirlenir. Poliçe gereğince ödenecek tazminatın miktarı önceden taraflar arasında uyuşularak tespit olunur.