Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası 2018-01-01T14:03:21+03:00

Sigortakolik.com internet sitesi ve Sigortakolik markası sahibi Nihatay Sigorta Ara.Hiz.Ltd.Şti, bundan böyle Sigortakolik olarak anılacaktır.

Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı işbu ‘Gizlilik Politikası’nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web siteyi kullanmakta ve web site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu ‘Gizlilik Politikası’nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

1.BİLGİLERİN KULLANILMASI, KORUNMASI VE ONAYLAR
Kullanıcılarla ilgili olarak elde ettiğimiz bilgiler, kendi ticari sırlarımıza gösterdiğimiz özen derecesinde gizli olarak korunmakta, hukuka aykırı olarak işlenmesinin veya erişilmesinin önlenmesi için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Sigortakolik.com sitesi ve Sigortakolik markası sahibi Nihatay Sigorta Ara.Hiz.Ltd.Şti., veri sorumlusu ve/veya veri işleyen sıfatı ile kişisel verilerinizi (isim, rumuz, e-posta adresi, vb.) ve özel nitelikli kişisel verilerinizi (ırk, sağlık, biyometrik ve genetik veriler, vb.) geçerli yerel kanun ve yasal düzenlemelere uygun şekilde işler. Kullanıcı, bu uygulamayı indirmek ve/veya kullanmak ile, kişisel verilerin korunması hakkında mevzuat ile belirlenen ilkeler, şartlar ve usuller çerçevesinde olmak kaydı ile, kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesine, yurt içine veya yurt dışına aktarılmasına izin vermektedir. Burada paylaşılan kişisel veriler ve özel nitelikli kişiler veriler sigortacılık faaliyetleri kapsamında; istatistik, fiyatlama, satış ve pazarlama vb amaçlarla aktarılabilir ve işlenebilir. Web siteyi ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle;

1-Paylaşmış olduğunuz bilgiler doğrultusunda size uygun ürün, uygulama, avantaj veya kampanyalardan yararlanabilmeniz, genel bilgilendirme yapılması ve tarafınızla her türlü iletişim sağlanmasına 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve sair mevzuat çerçevesinde muvafakat ettiğinizi
2-Paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, Sigortakolik. ve Acenteliğini yaptığı sigorta şirketleri, ile paylaşılmasına 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca muvafakat ettiğinizi,
3-Bu kişiler tarafından, doğrudan ya da SMS, resim, animasyon, kısa mesaj, multimedya nesneleri içeren MMS, telefon, faks, otomatik arama makineleri, elektronik posta ve benzeri iletişim kanallarından iletilecek veri, ses ve görüntü içerikli bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama iletilerinin tarafınıza gönderilmesini, ayrıca dilediğiniz zaman tamamen veya ürün ve kanal bazında, veri, ses, görüntü ve sair her türlü ileti gönderimini reddetme hakkını haiz olduğunuzu bildiğinizi,
kabul ve beyan etmektesiniz.

2.BİLGİ KAYNAKLARI

Sizinle ilgili olarak elde ettiğimiz bilgiler size en uygun hizmeti sunmamızı ve bu hizmetlerin kalitesini sürekli olarak artırmayı temin etmeye yöneliktir, bilgiler gerektiğinden daha uzun süre saklanmayacaktır. Kişisel / Nitelikli Kişisel Veriler yasal bir zorunluluk ya da işbu sözleşme ile vermiş olduğunuz açık rızanız dışında herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşılmamaktadır.

Bu bilgiler aşağıda belirtilen üç şekilde temin edilmektedir.

2.a.SİZİN TARAFINIZDAN SAĞLANAN BİLGİLER

Sizin web sitemizi ziyaret ederek veya e-posta, faks gibi diğer yollarla bize sağladığınız bilgiler, tarafımızdan alınmakta ve kaydedilmektedir. Bu yolla elde edilen bilgiler tamamen açık rızanızla tarafımıza sağladığınız bilgilerdir.

Verdiğiniz bilgilerin doğru ve eksiksiz olması sizin sorumluluğunuzdadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermeyiniz. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi veya beyanlarda bulunulması, talep ettiğiniz sigortanın geçerliliğini, şirketimizin size karşı olan sorumluluklarını ve poliçeye dayalı sigorta tazminatı talep haklarını etkileyebilir. Böyle bir durumda şirketimiz hiç bir sorumluluk kabul etmez. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermeniz nedeniyle şirketimiz bir zarara uğradığı takdirde bu zararı tazmin yükümlülüğü tarafınıza aittir.

2.b.DİĞER KAYNAKLARDAN SAĞLANAN BİLGİLER

Sigorta poliçelerinizin zamanında yenilenmesi ve iletişim bilgilerinizin güncel tutulabilmesi için kamu kurumları tarafından yasal düzenlemelerle kullanımımıza sunulan veri kaynaklarından elde edilen bilgilerdir. Şirketimiz size diğer kaynaklar tarafından sağlanan bilgilerinizi gözden geçirme ve güncelleme olanağı verir.

3.HAKLARINIZ (İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI)

(0555) 025 55 00 numaralı çağrı merkezimizi arayarak ya da kisiselveri@Sigortakolik.com adresine elektronik posta göndererek; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilir, işlenmiş ise bilgi talep edebilirsiniz. Verilerinizin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir, yurt içine / yurt dışına aktarılıp aktarılmadığı konusunda bilgi alabilirsiniz. Eksik / yanlış işlenmiş kişisel verileriniz varsa düzeltilmesini; ya da kayıtlı kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep edebilirsiniz.

Bu haklarınızın yanında, kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda bu sonuca itiraz edebilir, kanuna aykırı olarak işlenmesi durumunda zarara uğrarsanız zararınızın giderilmesini talep edebilirsiniz.

4.DİĞER KULLANIM ŞARTLARI

Burada belirtilen şartların dışında web sitemizi ziyaret eden ve/veya hizmet talebinde bulunan herkes ‘Kullanıcı Sözleşmesi’ bölümünde belirtilen hükümleri de okumuş ve içeriğini aynen kabul etmiş sayılır.

‘Gizlilik Politikası’ ve ‘Kullanıcı Sözleşmesi’ bölümlerindeki hükümler ve bu hükümlerde şirketimiz tarafından zaman zaman yapılan değişiklikler, şirketimiz ile sizin aranızda kurulan hukuki ilişkinin tamamını oluşturur ve tarafları bağlar.

Aksi yazılı olarak ayrıca kararlaştırılmadıkça şirketimize karşı bu hükümlere aykırı hiç bir talepte bulunulamaz ve hak ileri sürülemez.